Organisering av Norsk helsevesen: mitt forslag

1. Staten betaler sykehus opphold men det er en egen andel.

2. Private og offentlige sykehus likestilles. Pasienten kan velge hvilket sykehus han/hun vil behandles på, men staten betaler.

3. Staten setter maks satser på behandlinger i sammarbeid med offentlige sykehus. Dvs private sykehus kan bare tilby behandling til lik eller lavere pris enn offentlig. Dette for å hindre A og B helsevesen. Går man til et billigere sykehus så betaler man mindre egenandel.

4. Fastlege ordningen fjernes. Private lege senter og offentlige sidestilles. Man kan beholde noe subsidiering i pris, men det bør også kunne komme lege senter som Volvat til gode. Leger kan fritt sette pris og pasienter kan fritt velge lege.

5. Alle leger og sykehus blir pålagt å registrere pasient informasjon i samme sentrale database. Denne databasen kan bli administrert av de offentlige. Dette vil tillate enkelt bytte mellom forksjellige leger og sykehus for pasienten. Man skal ikke måtte behøve å skrive navn og adresse 10 ganger ved et sykehus opphold. Oppgivelse av navn eller personummer burde være nok.

Poenget med alle mine forslag er å skape mer konkuranse og dermed lavere pris og bedre kvalitet. Ved at alle helsetjener koster noe for pasienten og kan velges fritt så blir det i praksis skapt konkuranse.

Subsidiering av prisen fører så klart til mindre idielle forhold fra at markedsøkonomisk ståsted. Men det må balanseres ut fra hensyn om at ingen bør kunne nektes livsviktig operasjoner pga økonomisk situasjon. Dessuten tror jeg det er et mindre problem innenfor sykehus, siden få antakelig vil gjennomføre unødvendig mange operasjoner. Faren for unødvendig mange legebesøk er så klart større og derfor bør subsidieringen her være lavere. Dessuten vil de fleste klare å betale en legesjekk selv uten subsidiering.

Grunnlag for å hindre fri konkuranse på pris for sykehus (maks priser) er at sykehus ikke fungerer som andre bedrifter. Det er begrenset med gode leger og hvis private sykehus kan overby offentlige ved bare å ta høyere betaling for tjenester så blir private sykehus bedre uten å faktisk være organisert noe bedre.

Muligens kan dette løsnes på hvis det gjøres lettere for folk å bli leger. Da vil lønnsøkning for leger fort føre til flere leger. Men i dag er studietiden for leger alt for lang og kravene for høye til at man kan forvente at høyere lønninger vil føre til merkbart flere leger.

Når det gjelder private forsikringsselskaper så vet jeg ikke om det er verdt det. Virker som om de ofte skaper mer problemer enn de løser. Men de kan muligens supelere sysemet jeg har skissert. F.eks. kan man tegne en forsikring for å slippe å betale egen andeler på sykehus opphold, eller for å slippe å betale for legebesøk. Men i utgangspunktet bør det gjøres billig nok til at ingen trenger å tegne forsikring.

Reklamer

Fjern fastlegen

Norsk helsevesen fungerer bedre enn det Amerikanske på flere områder fordi markedmekanismen utnyttes mer effektivt. Selv om et legebesøk er kraftig subsidiert så er det ikke gratis. Det koster nok til at folk ikke vil gå til lege i tide og utide. I motstetning til Amerikansk hvor legebesøk i praksis er gratis for de som er forsikret.

Derimot er ikke markedet helt perfekt. Fastlege ordningen hindrer i praksis effektiv konkuranse. En fastlege har jo i praksis nesten monopol, siden man kan skifte lege ytterst sjelden. Siden leger ikke kan bestemme pris selv så kan ikke pris brukes til å regulere tilbud og etterspørsel. F.eks. har man en mindre alvorlig plage så vil man kanskje velge å gå til en billig lege. Er det noe mer alvorlig så vil man kanskje gå til en bedre og dyrere lege. Men lik pris kan man like gjerne gå til en god lege for trivielle plager. En ressurs blir derfor sløst bort.

Jeg mener et godt eksempel på hvor bra markedet fungerer er å sammenligne tannleger i Norge og Nederland. I Nederland er tannleger en del av hele helsesystemet. Man får dekket kostnadene fult av forsikringselskapet. Dvs det oppfordres til å gå i tide og utide til tannlegen i Nederland.

I Norge derimot er tannlege systemet helt privat. Man kan fritt velge tannlege. Tannlegen kan fritt sette prisen sin. Og betaler av tjenesten er den samme som mottaker. Resultatet er at i Norge kan man få tannlege time i løpet av få dager. Å finne en ledig tannlege er heller ikke vanskelig.

I Nederland derimot så kan det derimot ta over en månde å få time, om ikke lenger. Bare det å finne en tannlege som tar i mot nye pasienter er utrolig vanskelig.

Jeg mener dette burde være grunn nok til at lege ordnigen fult ut privatiseres i Norge. Dvs den gjøres mer lik tannlege ordningen. Leger kan fritt sette pris og pasienter kan fritt velge lege.

Mange vil kanskje klage over at da blir lege besøk mye dyrere. Men vi betaler jo allerede subsidieringen over skatteseddelen. Hvofor ikke betale lege regningen direkte?

Hvis tilbud og etterspørsel mekanismen fungerer, dvs det er ingen kunstige hindre for at flere kan bli leger, så vil en økning i intekt for leger føre til at flere blir leger som over tid vil føre til større tilbud og dermed lavere priser.

Hva er galt med Amerikansk helsevesen?

Hvis man ser på statistikk over Amerikansk helsevesen så er det flere opplagte mangler ved systemet.

1. Rundt 16% av befolkningen har ikke helseforsikring.
2. Flere mål på kvaliteten på helsevesenet som forventet leve alder, spedbarnsdødlighet osv har forholdvis dårlige tall for et vestelige land å være.
3. Amerikansk helsevesen er verdens dyreste. Ikke i noe annet land betaler folk så mye for helsevesenet sitt og får såpass dårlige helsemissige resultater tilbake.

4. Kanskje mindre kjent er at en stor del av Amerikansk helsevesen er offentlig. Dette dekker bla fattige og gamle. De som ikke er forsikret er ofte folk som ikke er rike nok til å skaffe seg forsikring men ikke fattige nok til å få offentlig dekning. Men til tross for at offentlig helsevesen dekker bare en liten del av befolkningen så koster det mer per inbygger enn det offentlige systemet i Kanada som dekker alle!

På den positive siden:
1. Akutt hjelp i USA er antakelig verdens beste.
2. Har man en komplisert lidelse eller sykdom så har man antakelig størst sjanse for å få effektiv behandling i USA.

Her er det tilsynelatende flere motsetninger. Hvordan i all verden kan USA ha kanskje verdens mest moderne og avanserte helsevesen og samtidig levere såpass dårlige resultater for allmen helse? Det er flere grunner.

Det er egentlig ikke et helsevesen men et sykdomskontroll system. Dvs de er veldig gode på å gjøre noe når noe galt først har skjedd men dårlig på oppfølging og preventative virkemidler.

Folk uten forsikring vil som sagt ikke få hjelp med mindre det er akutt. Resultatet er at mange fattige har mindre plager som de lar utvikle seg til de blir akutt. Fordi da får de hjelp. I stede for å få plagene behandlet tidlig slik de ville blitt i Norge.

Behandligen av uforsikrede som sykehusene ikke får betaling for driver dessuten kostnaden til helsesystemet opp.

Men det er utrolig mange andre grunner til at systemet har utviklet seg til å bli så dyrt:
1. Lege utdaning er vanvittig dyrt i USA. Studenter må ta store lån. For å kunne tilbakebetale disse så må de ta seg veldig godt betalt.

2. Leger er i fare for å bli saksøkt for millioner av pasienter. Det er liten beskyttelse mot dette. Dermed må legene forsikre seg mot saksøkelse. Dette koster  mye penger som driver kostnadene videre opp.

3. I motsetning til Nederland og Sveits så kan Amerikanske forsikringselskap nekte en pasient forsikring eller sette prisen relativ til risikoen til pasienten. Man skulle tro dette senket prisen på forsikring, fordi man kan luke ut dårlige kunder. Men effekten er den motsatte fordi forsikringselskaper vil bruke enorme summer på å undersøke enhver person for å finne ut om personens medisinske bakgrund. Resultatet er at forsikring koster såpass mye at bare de med høy risiko vil kjøpe forsikring. For de andre lønner det seg bedre med en mindre dekkende forsikring. Dette blir en ond sirkel der forsikringselskapene hele tiden får kunder med større og større risiko som tvinger dem til å øke prisen som igjen fører til at enda mer risiko fylte pasienter velger forsikring.

4. Til tross for at Amerikansk helsevesen er hovedsakelig privat så er markedmekanismen i stor grad satt ut av spill. På flere områder brukes antakelig markedsmekanismen bedre i Norge. For at et market skal fungere så må kjøper av en tjeneste være den samme som bruker den. Og selger den samme som tilbyr den. Men i USA så blir man vanligvis forsikret gjennom jobben. Dvs jobben finner forsikring og betaler for den. Ikke kunden selv.

Grunnen til at dette har skjedd er pga skatte regler som gjorde det mer lønnsomt for bedrifter å betale lønn i frynsegoder heller en cash. Dessuten er det i dag egne skattelettelser for bedrifter som betaler helseforsikring. Noe som bare forsterker denne trenden.

Nummer to er at helseforsikringer ofte dekker for mye. Går man til legen så blir dette ofte dekket 100% av forsikringen. Det er altså ingen insentiv til å minimere antal legebesøk. Dette driver forsikringkostnadene opp og med det hele kostnadene til helsevesenet.

5. Forsikringselskaper og sykehus er i praksis i en byrokratisk våpen kappløp med hverandre. Forsikringselskapene ønsker å betale så lite som mulig og finner derfor opp flere og flere prosedyrer for å få forsikringspengene. Sykehusene må derfor ansette flere og flere kontoransatte for å behandle forsikringsaker. Forde det ikke er noen statlig regulering av hvordan dette foregår så går dette i en evig spiral oppover mot statig mer byrokrati og høyere kostnader.

Personlig erfaringer med Amerikansk helsevesen

De som er imot enhver form for privatisering peker ofte på det Amerikanske helsevesenet som et skrekk eksempel. Grunnene til at det Amerikanske helsevesenet ikke fungerer er ikke først og fremst pga at det er privat med hvordan det er regulert.

Det er dessuten flere myter rundt det Amerikanske helesvesenet som trengs å avlives. Du blir IKKE liggende å blø til døde på sykehus trappen hvis de ikke tar kreditt kortet ditt. Slik man kan se i tegneserier (dette skjer forøvrig i Libanon). Amerikansk lov krever at sykehus må behandle pasienter som trenger akutt behandling enten de har penger eller ikke.

Men det er også mange positive sider ved Amerikansk helsevesen i motsetning til Norsk helsevesen. Fra min egen personlig erfaring:

1. Leger og sykepleiere er langt mer service instilt enn Norske. I Norge er holdningen til leger ofte: "Det går seg til". I USA er de mye mer opptatt av å hjelpe deg. De gjør mange flere tester.

2. Lege sentrene er større og virker mer effektive. Man får vanlig rutine kontroll av en sykepleier først. Hun/han tar blodtrykk og spør grunnlegende spørsmål. Legen er derfor forberet på problemet ditt når han/hun kommer. Medisiner får du rett fra legesenterets eget apotek.

3. Mitt intrykk var også at Amerikanske leger er bedre oppdatert og opplært enn Norske leger. Gikk til Norsk og Amerikansk lege for akkurat samme problem og det var stor forskjell på den Norske og Amerkanske legen på kunskap om problemet. Dette kan så klart være individuelle forskjeller, så ta denne generaliseringen med en klype salt.

4. Amerikansk helsevesen har det nyeste og mest moderne utstyr. De praktiserer de nyeste og mest avanserte behandlings metodene.

Derimot var det flere negative sider ved det Amerikanske helsevesenet.

1. Viljen til å hjelpe synes å være nesten litt for stor. Det er ikke den ting de ikke gir det piller og medisiner for. Den minste lille smerte skal bedøves med painkillers. Antibiotika gis ut nærmest som sukkertøy.

F.eks. jeg gikk til legen for å sjekke hva som viste seg å være en helt vanlig forkjølelse. Noe som i Norge ikke ville gitt noen andre råd enn å dra hjem og holde seg i ro. I USA fikk jeg derimot 3 forksjellige piller! en type til slim oppløsning, en annen var en slags painkiller. Og ikke minst så fikk jeg antibiotika! Som de fleste sikkert vet så fungerer ikke antibiotika mot forkjølelse. Men jeg fikk det i tilfelle jeg utviklet halsbetenelse! Selv om det var ingen indikasjoner på at jeg ville utvikle det.

Ikke rart de har problemer med antibiotika resistente bakterier i USA.

2. Systemet er utrolig byrokratisk. Det er vanvittig hvor mye papirer man må fylle ut. Forsikringsystemet er et vanvittig rot. Et forsikringsselskap kan ha flere underforsikringselskap. Besøker man lege så kan det ta opp til 3 månder før man får utlegget sitt refundert fra forsikringselskapet. Forsikringselskapet vil ofte ringe det opp å høre hvorfor du besøkte legen

Privatiser helsevesenet

Privatisering av helsevesenet!! For en forferdelig tanke! Profitt skal skal settes foran mennesker. Griske selskaper skal tjene penger på at mennesker er syke. Da blir vel helse tjenestene vår mye dyrere, for disse griske selskapene skal jo ha profitt. Skal bare de som ha penger behandles? Ja, hvordan kan jeg synes noe så forferdelig?

Det merkelige er at når det gjelder helsetjenester så har folk antatt en helt annen forståelse for markeded enn de har for alle andre varer (med untak av utdannelse der holdningen ser ut til å være den samme).

Med denne logikken så kan vi jo spørre oss om følgende: Hvorfor tilate at private selskaper lager og selger maten vi spiser? Noe så ondt, private håver in profitt på at mennesker sulter! Ikke nok med det men de øker prisen på noe så livsnødvendig som mat pga krav om profitt. Burde ikke staten lage all maten slik at den blir billigere?

Ja i grunn burde vel staten lage alt. For da hadde det vel blitt mye billigere siden staten ikke har profitt krav.

Egentlig forstår jeg ikke hvordan vi kan akseptere at sykepleiere og leger får lønn. De tjener jo grovt på folks lidelse og elendighet. De skor seg på folks sykdomer. Hvordan kan de gi oss noen bra tjenester når deres eneste motiv er å tjene penger?

Jeg kan ikke se noen annen konsekvens av argumentasjone til de som er imot privat helsevesen av gitte grunner. Jeg mener så klart at leger og sykepleiere hjelper oss ikke utelukkende fordi de får betalt for det. Hvorfor skal det være anderledes med et privat firma? Hvorfor skal ikke de drive et sykehus både for å hjelpe folk og tjene penger?

Ord kan jo også vri og vendes på. Man kan jo også si at leger tjener på å gjøre oss friske. Er det galt at et privat firma tjener penger på å gjøre oss friske? Å si at privat helevesen tjener penger på at vi er syke er jo egentlig en veldig dårlig framstilling av fakta. Det får det til å høres ut som om de får betalt for å spre sykdom og å brekke folks ben osv.

En annen feil oppfatning er at privat helsevesen er det samme som Amerikansk helsevesen. Og for all del jeg ønsker ikke et Amerikansk helsevesen. De vi har nå er da å foretrekke. I resten av Europa så er privat helsevesen ikke så uvanlig. F.eks. i Nederland og Sveits så kjøper man helse forsikring. Alle må ha en forsikring, man kan ikke bare gå til et sykehus og bli opprert som i Norge. Forskjellen mellom systemet man har i Sveits og Nedlerland og det man har i USA er derimot at det er heltdekkende systemer. Man kan ikke velge om man vil ha forsikring eller ikke. Loven krever det. Et selskap kan heller ikke nekte deg å kjøpe forsikring slik som i USA.

Hvis man ikke har økonomisk evne til å kjøpe forsikring så vil staten betale for deg. Resultatet er privat helestilbud som koster en brødel av det det Amerikanske koster.

For å være litt klarere. Jeg ønsker først og fremst et konkuranse utsatt helsevesen. Vi kan fortsatt beholde offentlige sykehus. Jeg tror det nåværende systemet med fritt sykehusvalg er et forholdvis godt system. Men man bør også kunne velge å gå til et privat drevet sykehus.