Fair Trade bedraget

I forrige inlegg skrev jeg litt om hvorfor u-land er fattige, og hva sosialister mener er grunnen. "Fair Trade" er et initiativ fra venstre siden for å bøte på nettopp det de anser som å være problemet med at u-land er fattige. Dvs at de får en urettferdig lav pris for produktene sine.

I dag kan vi få kjøpt "Fair Trade" produkter i snart i de fleste butikker. "Fair Trade" kaffe er veldig populært. Det slår an fordi mange av oss er idealister som ønsker å hjelpe mennesker i den fattige verden. Bare synd at som med "Økologisk mat" så hjelper disse produktene ingen ting på verdens fattigdom. Tvert imot den gjør den værre. De som tjener grovt på hele opplegget er butikk eierne i den rike verden som selger disse produktene.

Kommer jeg her med en konspirasjons teori kanskje tenker vel mange. Nei det gjør jeg faktisk ikke. At "Fair Trade" ikke virker er godt kjent blant økonomer. Det har både "The Economist" og "The Undercover Economist" skrevet om og en hel bråte andre seriøse bøker og tidskrifter.

Hva er Fair Trade?
Veldig enkelt sagt innebærer "Fair Trade" at f.eks. kaffe bonden får mer betalt for kaffen sin enn han/hun ville fått på det frie marked. Får å få dette må bonden forplikte seg til en viss måte å produsere på. Blant annet betale arbeiderne sine ordentlig osv.

Første problem – Bonden får mindre enn du tror
Det er to problemer med fair trade. Det første problemet er at når vi kjøper "Fair Trade" produkter så er det minimalt av ekstra prisen som går til bonden. "Fair Trade" produkter er betydelig dyrere enn vanlig produkter fordi selger tar betydelig mer profitt enn fra andre varer. Grunnen til dette skyldes som med økologisk mat, "price targeting". Selger vil altid prøve å ta så mye profitt som mulig. Men tar han for mye profitt for en vare så får han solgt mindre og det er ikke bra. Dermed gjelder det å plukke ut de kjøperne som er villig til å betale overpris. For idealister så er "Fair Trade" så viktig at de er villig til å betale veldig høy overpris. Man tenker ikke så mye på hvor uøkonomisk det er fordi tross alt så hjelper man jo fattige mennesker. Eller i alle fall det er det man tror.

Andre problem – De andre blir fattigere
Da andre problemet er at fattige får ikke for lav pris fordi de blir lurt men fordi etterspørselen er for lav i forhold til tilbudet. Skal prisen gå opp så må enten etterspørselen øke eller tilbudet synke. Dette gjør "Fair Trade" ingenting med. Tvert i mot så forverrer det situasjonen. "Fair Trade" kaffe f.eks. stimulerer flere til å dryke kaffe. Dvs de som kommer under "Fair Trade" paraplyen fordi de får bedre pris enn før. Da øker produksjonen, dvs tilbudet av kaffe. Men etterspørselen har jo ikke økt. Dermed synker kaffeprisen på det vanlige markedet. Alle bønder som ikke er medlem av Fair Trade får nå dårligere pris enn før og blir dermed fattigere. Fair Trade gjør mao noen bønder rikere på bekostning av andre.

Hvorfor er prisen så lav?
Kaffe har lav pris nettopp fordi planten er så enkel å dyrke at mange dyrker den. Hva som trengs for å komme ut av fattigdommen er utdannelse og investeringer slik at fattige kan begynne å produsere andre ting som det er etterspørsel etter. Hvis flere forlater kaffedyrkings industrien så vil kaffedyrkerne som blir igjen få det bedre forde tilbudet av kaffe blir mindre.

Hva skal man gjøre?
Nå vil kanskje noen si at i fattige land så har de ikke noe alternativ. De må tjene mer på kaffen for å få nok penger til å begynne med noe annet. Men gir du dem mer penger så oppmuntrer man dem bare til å fortsette å dyrke kaffe. Det er faktisk mange muligheter for å dyrke andre ting. Man kan bla dyrke mat eller bomull som kunne potensielt gitt bedre fortjeneste. Men mat og bomullsproduksjon blir jo subsidiert av den rike verden slik at prisene der presses ned. Vi vil helst ha i pose og sekk her i den rike verden. Vi vil beskytte våre egne bønder samtidig som vi vil hjelpe fattige bønder i u-land. Men det går ikke når det er for mange bønder i verden som totalt ender opp med å produsere for mange jorbruksvarer. Skal prisene gå opp så må noen av bøndene vekk. Man kan kanskje si at bønder i fattige land burde drive med noe annet. Og det kunne de i teorien om bare landene hadde mer gunstig klima for investeringer og næringsliv. Mange har rike mineral forekomster og kunne drevet gruvedrift. Men infrastruktur til å frakte mineralene ut av landet mangler fordi lederne synes det er viktigere med palasser og prestisje bygg.

Så foreløpig er den enkleste løsningen for å bedre økonomien i fattige land at vi åpner vår markeder. Vi kan lettere omplasere bønder i økonomien vår enn u-land kan det.

Reklamer

Hvorfor er u-land fattige og i-land rike?

Da jeg gikk på ungdomskolen ble jeg i historie og samfunnsfags timene servert en enkel forklaring på hvorfor i-landene var rike og u-landene var fattige: De rike landene kjøpte råvarer billig fra de fattige landene, og laget ferdigvarer som de solgte tilbake til høy pris til u-landene.

Dette er jo ikke galt i og for seg. Det er det som typisk skjer. Men å kalle det grunnen til forksjellen blir misvisende. Når jeg tenker tilbake til mine ungdomskole dager så er det rimelig tydelig at de som laget historie og samfunnsfagsbøkene våre den gangen hadde minimalt med forståelse for økonomi. Det vil vel ikke være for mye å ta i å anta at de fleste av disse befant seg langt til venstre på den politiske skalaen.

For det første og det kun dreide seg om å lage ferdigvarer og å kjøpe råvarer billig så skulle jo Kina være et rikt land mens Island og Norge burde være fattige. Både Island og Norge eksporterer jo først og fremst råvarer og halvfabrikat. Mens Kina kjøper råvarer og selger ferdigvarer.

For det andre så gir denne framstillingen intrykk av at de fattige landene på et eller annet hvis blir snytt. Vi bytter varer også lurer vi dem til å gi oss mye mer enn de får tilbake fra oss. Fattigdomen blir da enkel å forklare. Den skyldes at vi karrer til oss en ufortjent stor andel av kaka.

La oss ta for oss første punkt. Det er ikke typen vare som man selger som bestemmer hvor rik eller fattig man blir men hvor mye man selger av den. Island er et av verdens rikeste land pga fisk. Hvorfor er da fiskerne i India eller Afrika så fattige mens de Islandske fiskerne er så rike. De selger jo akkurat samme produkt. Det synes som om dette er et stor mysterium for sosialister. Det er ikke rart i det hele tatt. En Islandsk fisker får ikke noe mer for fisken sin men han fisker vanvittig mye mer fisk fordi han har moderne fiskebåt og fiskeutstyr.

Fattige land som selger råvarer er ikke fattige fordi de selger råvarer men fordi de ikke selger nok råvarer per innbygger. Dette skyldes igjen mangel på moderne utstyr og utdannelse, som igjen skyldes mangel på kapital. Rike land har masse kapital og kan derfor produsere mye. Derfor er vi rike, ikke fordi vi lurer u-landene. Kapital tar tid å bygge opp. Vi har bygget opp kapital gjennom gunstig økonomisk vekst i flere hundre år. Allerede rundt 1500 begynte Europa å gå forbi resten av verden økonomisk. Det var lenge før det var nok handel til å kunne utnytte den tredje verden slik sosialister hevder.

Men er det ikke mulig fattige land fortsatt får alt for lav pris for råvarene sine. At de får en urettferdig lav pris. De skal jeg ta opp i neste inlegg om "Fair Trade".