Organisering av Norsk helsevesen: mitt forslag

1. Staten betaler sykehus opphold men det er en egen andel.

2. Private og offentlige sykehus likestilles. Pasienten kan velge hvilket sykehus han/hun vil behandles på, men staten betaler.

3. Staten setter maks satser på behandlinger i sammarbeid med offentlige sykehus. Dvs private sykehus kan bare tilby behandling til lik eller lavere pris enn offentlig. Dette for å hindre A og B helsevesen. Går man til et billigere sykehus så betaler man mindre egenandel.

4. Fastlege ordningen fjernes. Private lege senter og offentlige sidestilles. Man kan beholde noe subsidiering i pris, men det bør også kunne komme lege senter som Volvat til gode. Leger kan fritt sette pris og pasienter kan fritt velge lege.

5. Alle leger og sykehus blir pålagt å registrere pasient informasjon i samme sentrale database. Denne databasen kan bli administrert av de offentlige. Dette vil tillate enkelt bytte mellom forksjellige leger og sykehus for pasienten. Man skal ikke måtte behøve å skrive navn og adresse 10 ganger ved et sykehus opphold. Oppgivelse av navn eller personummer burde være nok.

Poenget med alle mine forslag er å skape mer konkuranse og dermed lavere pris og bedre kvalitet. Ved at alle helsetjener koster noe for pasienten og kan velges fritt så blir det i praksis skapt konkuranse.

Subsidiering av prisen fører så klart til mindre idielle forhold fra at markedsøkonomisk ståsted. Men det må balanseres ut fra hensyn om at ingen bør kunne nektes livsviktig operasjoner pga økonomisk situasjon. Dessuten tror jeg det er et mindre problem innenfor sykehus, siden få antakelig vil gjennomføre unødvendig mange operasjoner. Faren for unødvendig mange legebesøk er så klart større og derfor bør subsidieringen her være lavere. Dessuten vil de fleste klare å betale en legesjekk selv uten subsidiering.

Grunnlag for å hindre fri konkuranse på pris for sykehus (maks priser) er at sykehus ikke fungerer som andre bedrifter. Det er begrenset med gode leger og hvis private sykehus kan overby offentlige ved bare å ta høyere betaling for tjenester så blir private sykehus bedre uten å faktisk være organisert noe bedre.

Muligens kan dette løsnes på hvis det gjøres lettere for folk å bli leger. Da vil lønnsøkning for leger fort føre til flere leger. Men i dag er studietiden for leger alt for lang og kravene for høye til at man kan forvente at høyere lønninger vil føre til merkbart flere leger.

Når det gjelder private forsikringsselskaper så vet jeg ikke om det er verdt det. Virker som om de ofte skaper mer problemer enn de løser. Men de kan muligens supelere sysemet jeg har skissert. F.eks. kan man tegne en forsikring for å slippe å betale egen andeler på sykehus opphold, eller for å slippe å betale for legebesøk. Men i utgangspunktet bør det gjøres billig nok til at ingen trenger å tegne forsikring.

Reklamer

Privatiser helsevesenet

Privatisering av helsevesenet!! For en forferdelig tanke! Profitt skal skal settes foran mennesker. Griske selskaper skal tjene penger på at mennesker er syke. Da blir vel helse tjenestene vår mye dyrere, for disse griske selskapene skal jo ha profitt. Skal bare de som ha penger behandles? Ja, hvordan kan jeg synes noe så forferdelig?

Det merkelige er at når det gjelder helsetjenester så har folk antatt en helt annen forståelse for markeded enn de har for alle andre varer (med untak av utdannelse der holdningen ser ut til å være den samme).

Med denne logikken så kan vi jo spørre oss om følgende: Hvorfor tilate at private selskaper lager og selger maten vi spiser? Noe så ondt, private håver in profitt på at mennesker sulter! Ikke nok med det men de øker prisen på noe så livsnødvendig som mat pga krav om profitt. Burde ikke staten lage all maten slik at den blir billigere?

Ja i grunn burde vel staten lage alt. For da hadde det vel blitt mye billigere siden staten ikke har profitt krav.

Egentlig forstår jeg ikke hvordan vi kan akseptere at sykepleiere og leger får lønn. De tjener jo grovt på folks lidelse og elendighet. De skor seg på folks sykdomer. Hvordan kan de gi oss noen bra tjenester når deres eneste motiv er å tjene penger?

Jeg kan ikke se noen annen konsekvens av argumentasjone til de som er imot privat helsevesen av gitte grunner. Jeg mener så klart at leger og sykepleiere hjelper oss ikke utelukkende fordi de får betalt for det. Hvorfor skal det være anderledes med et privat firma? Hvorfor skal ikke de drive et sykehus både for å hjelpe folk og tjene penger?

Ord kan jo også vri og vendes på. Man kan jo også si at leger tjener på å gjøre oss friske. Er det galt at et privat firma tjener penger på å gjøre oss friske? Å si at privat helevesen tjener penger på at vi er syke er jo egentlig en veldig dårlig framstilling av fakta. Det får det til å høres ut som om de får betalt for å spre sykdom og å brekke folks ben osv.

En annen feil oppfatning er at privat helsevesen er det samme som Amerikansk helsevesen. Og for all del jeg ønsker ikke et Amerikansk helsevesen. De vi har nå er da å foretrekke. I resten av Europa så er privat helsevesen ikke så uvanlig. F.eks. i Nederland og Sveits så kjøper man helse forsikring. Alle må ha en forsikring, man kan ikke bare gå til et sykehus og bli opprert som i Norge. Forskjellen mellom systemet man har i Sveits og Nedlerland og det man har i USA er derimot at det er heltdekkende systemer. Man kan ikke velge om man vil ha forsikring eller ikke. Loven krever det. Et selskap kan heller ikke nekte deg å kjøpe forsikring slik som i USA.

Hvis man ikke har økonomisk evne til å kjøpe forsikring så vil staten betale for deg. Resultatet er privat helestilbud som koster en brødel av det det Amerikanske koster.

For å være litt klarere. Jeg ønsker først og fremst et konkuranse utsatt helsevesen. Vi kan fortsatt beholde offentlige sykehus. Jeg tror det nåværende systemet med fritt sykehusvalg er et forholdvis godt system. Men man bør også kunne velge å gå til et privat drevet sykehus.