Må vi alltid dilte etter Sverige?

Nå har altså AP stemt for å gjøre sex-kjøp ulovelig. Dette til tross for at all parter involvert faktisk er mot. Dvs de prostituerte er mot, og det trengs vel ikke så mye fantasi for å regne ut at hore-kundene er mot. Men jeg bare undrer hvorfor må vi alltid følge Sverige? Hvorfor er alltid Sverige det eneste landet vi sammenligner oss med? I denne debatten har det bare vært snakk om erfaringer fra Sverige. Hva med erfaringer fra Finland, Danmark, Nederland, Tyskland osv? Alle land som ligner oss på mange måter.

I denne debatten er kortene blitt blandet sammen og alle er blitt tatt over en kam. Det er blitt satt likhetstegn mellom prostitusjon og traficking. Det er ikke så rart man er for et forbud mot å kjøpe sex fra at traficking offer. Men hvorfor skal dette innebære forbud mot sex mellom to parter der begge har valgt å gjøre det helt frivillig? Dette minner meg om forbud mot praktisering av homofili i tidligere tider. Selv om mange ikke liker tanken på to menn som har sex, så er vel det ett fett så lenge de ikke plager noen andre på noen som helst måte. På samme måte som at de offentlige ikke har noe med å blande seg inn i om to menn har sex så kan jeg ikke se at de har noe i å blande seg inn i om to har sex som er betalt for. Hvorfor ikke gjøre som i USA (visse stater) og skrive ned i loven hvilken samleie stillinger som er lovelig med det samme.

Dette er så klart i prinsippet. I praksis må vi finne måter å takle traficking problemet på. Kan ikke dette løses med offentlige bordeller, eller spesielle regulerte områder som i Nederland og Tyskland? Da kan myndighetene sørge for at de som selger sex ikke er traficking offre. Kjøp av sex utenfor regulert område vil være ulovelig fordi det ikke garanterer mot at den prostituerte er et traficking offer. Eller hva med å gjøre som i Finland og kun gjøre kjøp av sex fra traficking ofre ulovelig?

Nå det er sagt så regner jeg med at forbud mot sex-kjøp går igjennom. Etter er par år så kommer tilhengerne til å ærklære det som en stor suksess. Hvorfor? Fordi det vil ble færre som blir utsatt for traficking til Norge en under dagens lover. Karl Johan vil bli pen og pyntelig igjen. Vi vil ikke se prostituerte på gaten lenger. Antall prostituerte vil gå ned. Dvs for alle lett målbare data så vil alt bli bedre.

Det vi ikke vil vite er, hvordan er situasjonen blitt for de prostituerte. Blir de utsatt for mer vold eller trusler enn før? Får de lavere intekt, er hverdagen blitt mer usikker osv? Vi vil heller ikke vite hva resultatene ville ha vært med f.eks. en alternativ politikk mer i stil med Nederlandsk eller Tysk politikk.

En kan så klart være kynisk når det gjelder dette. For meg får denne loven absolutt ingen praktisk konsekvens. I praksis blir vel ting bedre for meg. Jeg slipper at Oslo hovedgate er full av prostituerte.

Grunnen til at jeg hele tatt bryr meg, er prinsippet om at jeg er imot at man infører forbud for forbuds skyld. Jeg mener i et samfunn skal mest mulig være lov så lenge det ikke er til skade for andre. Vi kan ikke bare ha forbud mot alt vi ikke liker.

Reklamer

Prostitusjon: Sverige vs Nederland

Som med narkotika så har Nederland en annen holdning til hvordan problemer tilknyttet til prostitusjon kan løses, enn vi har i Norden. Som med narkotika, så har Nederland valgt å bringe problemene fram i lyset heller enn å feie de under teppet med ønske om at man på den måten kan lettere kontrolere hva som skjer.

Tilknyttet prostitusjon så har man jo flere problem: trafficking, halliker, vold eller overgrep mot prostituerte osv. I Sveriges tilfelle så ser det ut som om man først og fremst har vært opptatt av å signalisere at prostitusjon er moralsk forkastelig heller enn å jobbe mot reduksjon av problemene som prostituerte opplever.

Argumentet om at ved å gjøre kjøp av sex ulovelig så forsvinner markedet for prostitusjon og dermed selve prostitusjonen. Mulig dette har noe for seg. Mulig det fører til reduksjon i antall prostituerte. Men som det nå er klart så eksisterer prostitusjon i Sverige fortsatt. Det har ikke forsvunnet helt. Hva da med de prostituerte som er igjen? Hvordan beskytter det Svenske systemet dem?

Enhver prostituert i Sverige vet at hun må drive i det skjulte utenfor lovens arm for å få kunder. Det betyr at skulle hun få en voldelig kunde eller overgriper så er det ingen in nærheten som kan hjelpe henne. Fordi hun må opperer i det mørke så er det heller ingenting politiet kan gjøre for å få tak i haliker eller bakmenn.

Nederlands løsning har en helt annen framgangsmåte. Man prøver ikke i utgangspunktet å fjerne prostitusjon. Utgangspunktet er at man aksepterer at prostitusjon finnes i samfunnet. Neste steg blir da hvordan kan man beskytte den prostituerte best mulig?

I Nederland er prostitusjon typisk bare tillatt i regulerte områder. Dvs  såkalte Red Light districts. Disse områdene er  vanligvis video overvåket og patruleres ofte av politiet.  Enhver prostituert har  alarm montert  i  rommet som hun leier.  Skulle en kunde  være voldelig eller prøve å forgripe seg, så trenger hun ikke gjøre mer enn å trykke på en knapp før politiet er raskt på pletten. Resultatet er at RLD i Amsterdam er et av de tryggeste stedene i byen. Mao det Nederlandske systemet tilbyr større trygghet og sikkerhet for den jevne prostituerte.

Fordi man bare kan drive prostitusjon fra et rom i et Red Light district så har politiet mulighet til å ha oversikt over hvem som faktisk er prostituert. Det blir dermed lettere å oppdage om den prostituerte er et traficking offer.

Når det er sagt så er ikke Nederlands løsning noen vidunderløsning. De har fortsatt problemer med traficking som alle andre. Men spørsmålet man må stille seg er hvordan skal man evaluere en vellykket politikk i forhold til prostitusjon?

Er den vellykket om man ser få prostituerte på gaten? Er løsningen god hvis den fører til færre prostituerte mens de som blir igjen får det verre? Eller omvendt, hva hvis en løsning fører til flere prostituerte men at de får bedre sikkerhet og livskvalitet?

Hvilken løsning som er best avhenger også av hvem den jevne prostituerte er. Er det en som har valgt det frivilig for pengene? Et offer for traficking som blir tvunget til det? En stoff avhengig som ser ingen annen utvei for å skaffe penger til stoff?

Amsterdam Red Light District

Prostitusjon og trafficking er et het tema i Norge for tiden. I den anledning vil jeg skrive litt om hvordan Nederland har valgt å takle situasjonen. Verdens mest kjente horestrøk er antakelig Amsterdam Red Light district. Før man gjør seg opp en mening om den Nederlandske "løsningen" er det kanskje verdt å vite hvordan den arter seg.

Jeg har gått gjennom Amsterdam Red Light district (RLD) mange ganger av den enkle grunn av det er en av hoved turist attraksjonene i Amsterdam og alle som kommer å besøker meg i Nederland vil dra å se RLD.

RLD er ganske anderledes enn jeg hadde forestilt meg. Man skulle kanskje tro at et horestøk ligger i en bortgjemt mørk bakgate, full av tvilsomme personer.

Virkeligheten er noe helt annet. RLD ligger faktisk nesten rett i sentrum. Hvis du går rundt i Amsterdam på oppdagelse så er sjansen stor for at du "snubler" innom stedet. Ved dagtid vil du antakelig ikke en gang merke at du er i RLD. Det er ingen brå endring fra "vanlig" Amsterdam til RLD. RLD er ingen møkkete mørk bakgate. Tvertimot er det en veldig vakker del av byen. Området ligger ved to vakre kanaler. Langs kanalene er det gater belagt med brostein og gamle herskapshus i rød murstein fra Nederlands storhetstid. Husene er typisk 3-4 etasjer høye, smale og med høye smale vinduer med hvite trerammer. Svarte smijerns gelender flankerer trappene som leder opp til hovedingangen på hvert hus.

I vinduene på disse gamle herskapshusene står unge jenter i undertøy. Hvis man var utrolig naiv så kunne man kanskje tro det var esklusive klesbutikker som viste fram siste undertøys kolleksjon fra Hennes og Mauritz.

Men det er ikke det eneste som gjør området surealistisk. Det er så fylt av kontraster og absurde ting. Det hellige og profane eksisterer i en merkelig blanding. Midt i hjertet av RLD er en stor katedral "Oude Kerk". RLD er mer enn bare prostituerte. I RLD finner man flere av de bedre Kina restaurantene i Amsterdam. Et av de mer populære ungdomshærebergene er også å finne her. Universitetet i Amsterdam anbefaler faktisk nyankommende studenter å bo der intil de finner seg noe permanent.

Men det kanskje mest surrealistiske er at stedet er en av de største turist fellene i Nederland. Her passerer digre koble med turister til en hver tid. Man ser gamle fruer, kobbel av japanske turister ledet av turist guider som tegner og forteller som om de vandret rundt i et museum eller kunst galleri. I det hele tatt er det ikke så veldig forskellig fra et hvilket som helst annet turist område. Noe som tar brodden av hele følelsen av at man vandrer i samfunnets skyggeside.